• नेपाल सरकार
  • |
  • Goverment of Nepal

       नेपाल सरकार
            कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
            कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्र
    हरिहरभवन, ललितपुर,  नेपाल

किसान कल सेन्टर
टोल फ्री नम्बर
१६६००१९५०००

भुक्तानिका लागि प्राप्त बिलहारुको सर्वजनिकरणS.N प्यान नं विवरण ब.उ.शि.नं. खर्च शिर्षक खरिद प्रक्रिया भुक्तानी पाउने निवेदन मिति रकम कैफियत
1 606801698 तालिम 3121153 २२५१२ सोझै खरीद मेट्रो लिङ्क ग्रुप प्रा लि 2019-02-04 296500
2 302338155 अनुदान 3121153 २६४१३ अनुदान नवल कृषि फर्म 2019-02-07 370820
3 600238274 अनुदान 3121153 26413 अनुदान पाथ वे टेक्नोलोजि 2019-02-13 524900
4 302182886 अनुदान 3121153 26413 अनुदान भगवती बहुउदेश्यीय सेवा केन्द्र 2019-02-12 152891
5 300053399 अनुदान 3121153 २५१११ अनुदान रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति 2019-01-24 1600080
6 602083126 अनुदान 3121153 २६४१३ अनुदान मेन्वा पशुपालन फर्म 2019-01-04 223514
7 602083126 अनुदान 3121153 26413 अनुदान मेन्वा पशुपालन फर्म 2075-01-05 278432
8 302872781 अनुदान 3121153 26413 अनुदान सामुदायीक जनजाति कल्याण विकास परिषद 2019-01-17 287291
9 300051409 अनुदान 3121153 २५१११ अनुदान नेपाल टेलिभिजन 2019-02-05 3041666

केन्द्र प्रमुख

 निरु दाहाल पाण्डे प्रमुख (रा.प.प्र.प्रा)
थप जानकारी

सूचना अधिकारी

डा. राजु घिमिरे ब.कृ.प्र.अ.
थप जानकारी

सहायक सुचना अधिकारी

श्याम सिंह खड्का (प‍.वि.अ.)
थप जानकारीकृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्र

गहुँ

View Pdf View More