• नेपाल सरकार
  • |
  • Goverment of Nepal

       नेपाल सरकार
            कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
            कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्र
    हरिहरभवन, ललितपुर,  नेपाल

किसान कल सेन्टर
टोल फ्री नम्बर
१६६००१९५०००

उपयोगी सामाग्री

Sn Title Description File Download
1 बाख्रा पालन व्यावसयिक योजना हाते पुस्तिका

बाख्रा पालन व्यावसयिक योजना हाते पुस्तिका

बाख्रा पालन व्यावसयिक योजना हाते पुस्तिका-20138.pdf
2 jlhcx

jklliod

Soil Database Management.54558.pdf
Sn Title Description File Download
1 erkskfdj

jkdfsj

bcs7.28037.pdf
Sn Title Description File Download
1 adhflak

afdkljhakl afdk ljhaklafdklj haklafd kljhaklafd kljhakla fdkljhakl

AJAYA-CV.66127.docx
2 dfslkjk

aeskj

AJAYA-CV.68125.docx