प्रकाशित मिति : २०१९-०९-०१ (अद्यावधिक मित : २०१९-०९-०१)
नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी बिकास मन्त्रालय
कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रबाट दिइने प्रमुख सेवाहरु र सोको कार्यविधि
नागरिक बडापत्र
क्र.स. प्रदान गरिने सेवा विवरण जिम्मेवार शाखा सम्पर्क व्यक्ति निर्णय गर्ने अधिकारी प्रकृया समयावधि दस्तुर
१. कृषि सूचना तथा समन्वय शाखा
  किसान कल सेन्टर सचालन कृषि सूचना तथा समन्वय शाखा सुरज लामा प्रमुख सार्वजनीक विदाका दिन वाहेक हरेक आइतवार(खाद्यान्नवाली, बाली संरक्षण सम्बन्धि), मंगलवार (बागबानी, माटो र बजार सम्बन्धि) र विहीवार(माछा, पशुपन्छीपालन सम्बन्धि) किसान कल सेन्टरको पैसा नलाग्ने टोल फ्रि नम्बरः १६६००१९५०००० मा सम्पर्क गरि कृषिका विभिन्न पक्षमा जिज्ञासा राख्न सकिन्छ । आइतवार, मंगलवार र विहीवार दिउसो ११ बजे देखि ४ बजे सम्म निशुल्क
                   
२. पशुपन्छी तालीम शाखा
क. अधिकृत स्तर तालीम प्रदान गर्ने     प्रमुख १. सहभागी कर्मचारीको निज कार्यरत निकायको तालीम मनोनयन    
२. कार्यरत कार्यालयको तालिममा भाग लिने पत्र
३. केन्द्रले उपलब्ध गराएको फर्मेट भरि तालीममा सहभागीताको ईच्छा व्यक्त गर्ने
ख. पशुपन्छी पालन सम्बन्धी पुस्तिका तथा अन्य श्रोत सामग्री उपलब्ध गराउने   श्याम खड्का प्रमुख १. निवेदन   तोकिएको दस्तर
ग. ग्रा.प.स्वा.का. तालीम सञ्चालनको स्वीकृती दिने पशुपन्छी तालीम शाखा रामकुमार कोईराला प्रमुख १ तोकिएको ढाचाको निवेदन    
२ संस्थाको दर्ता प्रमाणपत्र
३ समूह वा संस्था वा सहकारीको तालीम आबश्यकता रहेको निर्णय
४ सम्बन्धित स्थानिय तहको सिफारिस
५ केन्द्रले तोके अनुसारको फर्मेट भरी निवेदन साथ पेश गर्ने
३. कृषि तालीम शाखा
क. अधिकृत स्तर सेवा प्रवेश तालीम प्रदान गर्ने कृषि तालीम शाखा   प्रमुख १. सहभागी कर्मचारीको निज कार्यरत निकायको तालीम मनोनयन    
२. कार्यरत कार्यालयको तालिममा भाग लिने पत्र
३. केन्द्रले उपलब्ध गराएको फर्मेट भरि तालीममा सहभागीताको ईच्छा व्यक्त गर्ने
ख. सेवाकालिन तालिन (रा.प.द्धि.) कृषि तालीम शाखा   प्रमुख १. सहभागी कर्मचारीको निज कार्यरत निकायको तालीम मनोनयन    
२. कार्यरत कार्यालयको तालिममा भाग लिने पत्र
४. प्रसारण शाखा
क. दैनिक रेडियो कृषि कायर्क्रम उत्पादन गरि रेडियो नेपाल बाट प्रशारण गर्ने प्रसारण शाखा मदन सुबेदी बिनोद गिरी श्रीराम पुडासैनी प्रमुख लक्षित समूहको आवश्यकतामा आधारित कार्यक्रम उत्पादन र प्रशारण गर्ने व्यवस्था मिलाउने क्र.सं बार/दिन रेडियो कृषि कार्यक्रम(साँझ ६:४० – ६:५५) निशु:ल्क
आइतबार साप्ताहिक कृषि गतिविधि
सोमबार सफलताको कथा
मंगलबार खाद्य र पोषण
बुधबार कृषि संवाद
बिहीबार कृषकको सरोकार
शुक्रबार जे.टि.ए.र बूढी आमा
शनिबार रेडियो पत्रिका
ख. रेडियो कृषि कायर्क्रमको प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने प्रसारण शाखा " प्रमुख सम्बन्धित संस्था वा व्यक्तिले यस केन्द्रको रेडियो यूनिटलाइ खाली सी.डी. वा USB उपलब्ध गराउने । १ घण्टा निशु:ल्क
ग. दैनिक टेलिभिजन कृषि कायर्क्रम उत्पादन गरि नेपाल टेलिभिजनबाट प्रशारण गर्ने प्रसारण शाखा " प्रमुख लक्षित समूहको आवश्यकतामा आधारित कार्यक्रम उत्पादन र प्रशारण गर्ने व्यवस्था मिलाउने क्र.सं बार/दिन टेलिभिजनकृषि कार्यक्रम(साँझ ६:४० – ६:५५) निशु:ल्क
आइतबार कृषि संवाद
सोमबार सफलताको कथा
मंगलबार समय सन्दर्भ
बुधबार आजको कृषि
बिहीबार कृषकको सरोकार
शुक्रबार साप्ताहिक कृषि गतिविधि
शनिबार कृषि टेलिसिरियल
घ. रेडियो कृषि कायर्क्रमको प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने प्रसारण शाखा " प्रमुख सम्बन्धित संस्था वा व्यक्तिले यस केन्द्रको रेडियो यूनिटलाइ खाली सी.डी. वा USB उपलब्ध गराउने । १ घण्टा     निशु:ल्क
ङ. दैनिक रेडियो तथा टेलिभिजन कृषि कायर्क्रम सम्बन्धि जानकारी लिने प्रसारण शाखा " प्रमुख   १ घण्टा     निशु:ल्क
५. प्रकाशन शाखा
क. द्वैमासिक पत्रिका प्रकाशित गराउन प्रकाशन शाखा   प्रमुख लेखहरु CD, Pendrive, Email र १ Hardcopy उपलब्ध गराउने     भाद्र, कार्तिक, पौष, फाल्गुन, बैशाख र असार महिना निशु:ल्क
ख. प्रकाशित लेखको पारिश्रमिक र २ प्रति प्रकाशित सामग्री प्राप्त गर्न प्रकाशन शाखा   प्रमुख भुक्तानिको लागि निबेदन       निशु:ल्क
ग. कृषि सम्बन्धि प्रकाशित सामग्री प्राप्त गर्न प्रकाशन शाखा   प्रमुख आफ्नो परिचय दिने, संस्थाको हकमा कार्यालयको पत्र       निशु:ल्क
घ. कृषि द्धैमासिक पत्रिकाको ग्राहक बन्न प्रकाशन शाखा     निर्धारित शुल्क तिरेको बैंक भौचर वा नगदी रसिद र आफ्नो स्पस्ट ठेगाना बार्षिक     व्यक्तिगत रु.१००/-,संस्थागत: रु.१५०/-
आजिबन     व्यक्तिगतः रु.२०००/- संस्थागत: रु.३०००/-
६. कृषि अनुसन्धान तथा विकास प्रतिस्पर्धी कोष व्यवस्थापन शाखा
क. प्रतिस्पर्धी अनुदान कोष प्राप्त गरि संचालनमा रहेका आयोजनाहरुको अनुगमन तथा भुक्तानि व्यवस्था गर्ने कृषि अनुसन्धान तथा विकास प्रतिस्पर्धी कोष व्यवस्थापन शाखा श्रीराम घिमिरे राजन गिरी प्रमुख          
ख. प्रतिस्पर्धी अनुदान कोष प्राप्त गरि कृषि क्षेत्रका स्नातकोत्तर र विद्यावारीधीमा शोधकार्य गर्ने विद्यार्थीहरुलाइ अनुदान उपलब्ध गराउने कृषि अनुसन्धान तथा विकास प्रतिस्पर्धी कोष व्यवस्थापन शाखा श्रीराम घिमिरे राजन गिरी प्रमुख          
 
यस कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रबाट दिइने प्रमुख सेवाहरु तथा कार्यक्रमहरुको जानकारी सम्बन्धित शाखा प्रमुखहरुसंग लिन सकिने छ ।
नोडल अधिकृत: इश्वरी प्रसाद पाण्डे (बरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत)
सुचना अधिकृत: डा. राजु घिमिरे (बरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत)
फोन नं.०१-५५२५६१७, ०१-५५22248, फ्याक्स: ०१-५५२२२५८
Email: info@aitc.gov.np, Website: aitc.gov.np

 

गुगल नक्सा