• नेपाल सरकार
  • |
  • Goverment of Nepal

       नेपाल सरकार
            कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
            कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्र
    हरिहरभवन, ललितपुर,  नेपाल

किसान कल सेन्टर
टोल फ्री नम्बर
१६६००१९५०००

१ कृषि तालिम शाखा

कार्यविवरण:

  • कृषि सेवाका विभिन्न समुह अन्तर्गतका अधिकृत कर्मचारीहरुको लागि समसामयिक विषयमा तालिम कार्यक्रम तर्जुमा एवं संचालन गर्ने।
  • कृषि तालिम निर्देशनालय र क्षेत्रिय तालिम केन्द्रहरुको तालिम पाठ्यक्रम विकास एवं समयानुकूल परिमार्जन गर्ने।
  • विभिन्न स्तरका तालिममा प्रयोग हुने तालिम म्यानुअल, मोड्युल एवं अन्य श्रव्य दृश्य प्रशिक्षण सहयोगी सामाग्रीहरुको विकास एवं अध्यावधिक गर्ने।
  • तालिम कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन केन्द्रीय स्तरका परियोजनाहरु, कार्यक्रम निर्देशनालयहरुका अतिरिक्त कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रलय र कृषि विभागका तालिम संचालन हर्ने निकायहरुसँग समन्वय तथा संयोजन गर्ने।
  • क्षेत्रीय कृषि तालिम केन्द्र र अन्य तालिम प्रदायक निकायहरुलाई तालिम कार्यक्रम तर्जुमा एवं कार्यन्वयनमा प्राविधिक सेवा प्रदान गर्ने। 

केन्द्र प्रमुख

 निरु दाहाल पाण्डे प्रमुख (रा.प.प्र.प्रा)
थप जानकारी

सूचना अधिकारी

डा. राजु घिमिरे ब.कृ.प्र.अ.
थप जानकारी

सहायक सुचना अधिकारी

सन्तोष भण्डारी (कृ.प्र.अ.)
थप जानकारीकृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्र

Google Drive Book

View Pdf View More