• नेपाल सरकार
  • |
  • Goverment of Nepal

       नेपाल सरकार
            कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
            कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्र
    हरिहरभवन, ललितपुर,  नेपाल

किसान कल सेन्टर
टोल फ्री नम्बर
१६६००१९५०००

५ प्रकाशन शाखा

कार्यविवरण:   

  • कृषि द्वैमासिक, पुस्तिका, फोल्डर, पर्चा, पोष्टर लगायतका कृषि प्रकाशनका लागि सामाग्री संकलन गरी तयार गर्ने ।
  • कृषि डायरी तथा क्यालेण्डर प्रकाशनका लागि सामाग्री द्यावधिक गरी तयार गर्ने ।
  • कृषि द्वैमासिक, पुस्तिका, फोल्डर, पर्चा, पोष्टर कृषि डायरी तथा क्यालेण्डर अदिको छपा गर्ने।
  • प्रकाशित सामाग्रीहरु सामाग्रीहरु सम्बन्धित निकायमा वितरण गर्ने।
  • केन्द्र प्रमुखले तोकेको निर्देशन अनुसार अन्य काम समेत गर्ने।

केन्द्र प्रमुख

 निरु दाहाल पाण्डे प्रमुख (रा.प.प्र.प्रा)
थप जानकारी

सूचना अधिकारी

डा. राजु घिमिरे ब.कृ.प्र.अ.
थप जानकारी

सहायक सुचना अधिकारी

श्याम सिंह खड्का (प‍.वि.अ.)
थप जानकारीकृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्र