• नेपाल सरकार
 • |
 • Goverment of Nepal

       नेपाल सरकार
            कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
            कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्र
    हरिहरभवन, ललितपुर,  नेपाल

किसान कल सेन्टर
टोल फ्री नम्बर
१६६००१९५०००

६ प्रशारण शाखा

कार्यविवरण:

 • कृषि, पशुसेवा र खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर विभाग र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्, वोर्ड, संस्थानहरुका सम्पर्क व्यक्तिहरुको सम्पर्कमा रही आवश्यक प्रविधि, सूचना र जानकारी संकलन गर्ने।
 • विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त भएका कृषि, पशुसेवा र खाद्यपोषण सम्बन्धी प्रविधि, मुद्दा (Issues), उपयोगी जानकारी तथा सूचनाको पहिचान, प्रशोधन तथा संपादन गर्ने।
 • रेडियो कृषि कार्यक्रम उत्पादन गरी रेडियो नेपाल तथा एफ. एम. रेडियोहरुलाई प्रसारणको लागि व्यवस्था मिलाउने।
 • श्रव्य-दृष्य कृषि कार्यक्रम उत्पादन गरी नेपाल टेलिभिजनलाई प्रसारणको लागि व्यवस्था मिलाउने।
 • कृषि पशु सेवा र खाद्य पोषण सम्बन्धी गिती संग्रह उत्पादन गर्ने तथा अडियो क्लिप्सहरु तयार गर्ने।
 • कृषि, पशुसेवा र खाद्यपोषण सम्बन्धी टेलिस्पट तथा जिंगल निर्माण गर्ने।
 • कृषि, पशुसेवा र खाद्यपोषण सम्बन्धी भिडीयो डकुमेन्ट्री तयार गर्ने।
 • एफ. एम.सँगको सहकार्यमा संचालित कृषि. कार्यक्रमको समन्वय तथा अनुगमन गर्ने ।
 • निजी तथा सार्वजनिक मेडियाहरुसँग समन्वय तथा सहकार्य गर्ने र सो सँग सम्बन्धित कार्यक्रम संचालन गर्ने ।

केन्द्र प्रमुख

 निरु दाहाल पाण्डे प्रमुख (रा.प.प्र.प्रा)
थप जानकारी

सूचना अधिकारी

डा. राजु घिमिरे ब.कृ.प्र.अ.
थप जानकारी

सहायक सुचना अधिकारी

सन्तोष भण्डारी (कृ.प्र.अ.)
थप जानकारीकृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्र

Google Drive Book

View Pdf View More