• नेपाल सरकार
  • |
  • Goverment of Nepal

       नेपाल सरकार
            कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
            कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्र
    हरिहरभवन, ललितपुर,  नेपाल

किसान कल सेन्टर
टोल फ्री नम्बर
१६६००१९५०००
S.N File Name File Download
S.N File Name File Download
1 वर्ष ४३ बैशाख–जेठ २०६३ अङ्क १ baishakha_Jestha_2063-46939.pdf Click Here
2 वर्ष ४३ कार्तिक-मंसिर २०६३ अङ्क ४ karti_mmangsir_2063-57060.pdf Click Here
3 वर्ष ४३ फागुन–चैत्र २०६३ अङ्क ६ Phalgun chaitra63-27311.pdf Click Here
4 वर्ष ४३ फागुन–चैत्र २०६२ अङ्क ६ phagun_chaitra_2062-49716.pdf Click Here
5 वर्ष ४६ असार–साउन २०६६,अङ्क २ Asar- Shrawan Krishi- Bi- monthlly 2065-75283.pdf Click Here
6 वर्ष ४५ कार्तिक-मंसीर २०६५, अङ्क ४ Kartik- mansir Bi- monthlly 2065-87870.pdf Click Here
7 Baishak-jestha Bi-monthly 2066 Baishak- Jestha Bi- monthlly 2066-69707.pdf Click Here
8 Falgun-Chaitra-2066 Falgun-Chaitra-2066-89742.pdf Click Here
9 Baisak jestha 2068 baisak jestha 2068-46274.pdf Click Here
10 Bhandra aswin 2069 magazine Bhadra Aswin 2069 magazine-18867.pdf Click Here
11 Kartik mangsir 2069 magazine Kartik Mangsir 2069 magazine-68448.pdf Click Here
12 Poush Magh 2069 magazine Poush Magh 2069 magazine-16590.pdf Click Here
13 Falgun Chaitra 2069 magazine Falgun Chaitra 2069 magazine-60978.pdf Click Here
14 Baisakh jestha 2070 magazine Baisakh Jestha 2070 magazine-31271.pdf Click Here
15 agrimagazine_ashar agrimagazine_ashar-79900.pdf Click Here
16 agrimagazine_asoj agrimagazine_asoj-38953.pdf Click Here
17 agrimagazine_magh agrimagazine_magh-87934.pdf Click Here
18 agarmagazine_mangsir agrimagazine_mangsir-22595.pdf Click Here
19 Ashar Shawan Ashar Shawan-16829.pdf Click Here
20 Bhadra Ashwin Bhadra Ashwin-94013.pdf Click Here
21 Bhadra-Aswin Krishi book Bhadra- Aswin Krishi book final .ps-20914.pdf Click Here
22 Magazine Ashad Shrawan Magazine Ashad Shrawan Final-52426.pdf Click Here
23 Magazine Baisakh Jestha Magazine Baisakh Jestha Full Final-97107.pdf Click Here
24 Magazine bhadra Aswin Magazine Bhadra Aswin Final-58030.pdf Click Here
25 Magazine Falgun Chaitra Magazine Falgun Chaitra Full Final-97284.pdf Click Here
26 Magazine Kartik Mangsir Magazine Kartik Mangsir Final-26693.pdf Click Here
27 Magazine Poush Magh Magazine Poush Magh Final-77820.pdf Click Here
S.N File Name File Download
1 Krishi Diary 2071 Krishi Diary 2071 Final-43091.pdf Click Here
2 कृषि डायरी २०७५ Krishi Diary 2075 Final-31546.pdf Click Here
S.N File Name File Download
1 Krishi weekly 4 krishi weekly 4, 2071-5-29 final-53985.pdf Click Here
2 krishi weekly 9 krishi weekly 9, 2071-7-16-38985.pdf Click Here
3 krishi weekly 36 Krishi weekly 36. Pmd-36272.pdf Click Here
S.N File Name File Download
1 कार्यविधि २०७५ कार्यविधि-२०७५-42222.pdf Click Here
S.N File Name File Download
1 गोलभेंडामा थोपा सिंचाई-भागिरथ यादव vagirath tomato sinchai page 4-88706.pdf Click Here
2 The_Seeds_Rules_2013 The_Seeds_Rules_2013-70058.pdf Click Here
3 याकोन(भूइँ स्याउ) खेति प्रविधि- टी.पी. बराकोटी tp barakoti(bhui syau)(Paus-Maghko Ankma Rakhne)page 7-36494.pdf Click Here
4 आधुनिक र परम्परागत मौरीपालनमा फरक traditional_modern_bee_keeping-71683.pdf Click Here
5 बेसार खेति प्रबिधि Turmaric -43889.pdf Click Here
6 आलुको पिठो बनाउने प्रबिधि तथा उपयोग technology on Potato flour and uses-72286.pdf Click Here
7 नेपालमा फ्लोरीकल्चरको सम्भावना र चुनौतिहरु Shital(floriculture)-54944.pdf Click Here
8 दिगो कृषिको लागि माटोको उर्बराशक्ति व्यवस्थापन Soil Fertility Management for Sustainable Agriculture 2071_Final-55068.pdf Click Here
9 धानको SRI प्रबिधी SRI poster_RARS Khajura-41376.pdf Click Here
10 बढ्दो चिनीको माग र उखु खेतिको उत्पादन स्थिती SUGARCANE - 5 page-95083.pdf Click Here
11 Study on National Pesticide Consumption Statistics Survey Report on Pesticide 26 Oct 2014-89288.pdf Click Here
12 कृषकस्तरमा बीउ परीक्षण गर्ने तरिका seed_testing-48478.pdf Click Here
13 कुखुरामा लाग्ने रानीखेत रोग, जे.टी.ए. र बुढि आमा Ranikhet disease-78297.pdf Click Here
14 आलुको पुतली sasankh(Aalu) 3page-42903.pdf Click Here
15 जिल्ला बीउ-बीजन आत्मनिर्भर कार्यक्रम Seed Data of DISSPRO and CSPSP 2066-67 (PDF)_1465464354-96103.pdf Click Here
16 Seed_Act_1988 Seed_Act_1988-49208.pdf Click Here
17 बीउ बीजनको प्रयोगबाट हुने हानि नोक्सानीको क्षतिपुर्ति सम्बन्धि निर्देशिका-२०७३ Seed_Compensation_directive-2073-64521.pdf Click Here
18 बीउ बीजनको अवस्था र खाध सुरक्षामा महत्व seed_status_enepal-61159.pdf Click Here
19 नेपालमा रेन्बो ट्राउट माछा Rainbow trout Broucher-71498.pdf Click Here
20 प्राङ्गारिक कृषि organic_farming-28389.pdf Click Here
21 प्लाष्टिक मल्चिङ्ग Plastic Mulching Brochure-69334.pdf Click Here
22 प्लाष्टिक ट्रे नर्सरी र धानमा पारासुटिङ्ग रोपाई बिधि Plastic tray-Rice planting-80701.pdf Click Here
23 नेपालमा सुपारीको प्रशोधन postharvest tech on supari-38741.pdf Click Here
24 आलुवालीमा उत्पादनोपरान्त व्यवस्थापन प्रविधि potato postharvest_krishi_surendra-19200.pdf Click Here
25 आलुवालीका प्रमुख रोग र किराहरु potato_disease_and_insect-75226.pdf Click Here
26 रेबिज - डा. केदार कार्की Rabies-15657.pdf Click Here
27 सुन्तलाजात खेति प्रबिधि Orange Agri Booklet Final-41959.pdf Click Here
28 एभोकाडो - लाभदायक फल Laxmi basistha(avogaddo)-97414.pdf Click Here
29 बाली संरक्षणका स्थानीय प्रबिधिहरु Local_Techniques_for_Plant_Protections_1474519768-62103.pdf Click Here
30 बगर खेति प्रबिधि Madhav joshi(Soil Management and Irrigation in Bagar Kheti)-75121.pdf Click Here
31 मकैबालीका उन्नत प्रबिधिहरु makai artyicale Rampur5-83934.pdf Click Here
32 च्याउ खेति प्रबिधि moshroom_cultivation-38100.pdf Click Here
33 कन्ये च्याउ खेती Mushroom Brouche1r-35152.pdf Click Here
34 NARC Research Highlights 2002/03-2006/07 NARC Res Hilights-80952.pdf Click Here
35 उन्नत लप्सी खेती Lapsi booklet-57775.pdf Click Here
36 काउलीको गाँठे रोग- जे.टी.ए. र बुढि आमा JTA ra Budhi ama-71418.pdf Click Here
37 खजुरा प्रबिधि संग्रह-१ Khajura Parbidhi Sangraha-1-50487.pdf Click Here
38 किवीफल खेती प्रबिधि Kiwi fruit production booklet-56268.pdf Click Here
39 किटनाशक बिषाधिको प्रयोगबाट उब्जिएका असरहरु Krishima rasayanik kitnashak bishadiko prayogabat ubjiaka asaraharu-67867.pdf Click Here
40 सितलचिनी (सोहिजन/ Moringa) खेती जानकारी Kul pd (sitalchini)-94145.pdf Click Here
41 नेपालमा काजु खेती Kul pd subedi (nepal ma kaju kheti)-57858.pdf Click Here
42 नेपालमा अनार खेती प्रबिधि Kul pd(pomegranate)-46292.pdf Click Here
43 बेमौसमी प्याज खेती प्रबिधि Kulprasad(Off-season Onion)-16795.pdf Click Here
44 काठमाडौ रातो सलगमको जातीय गुण र खेती प्रबिधि HDR Booklet Turnip-pub 2070-30262.pdf Click Here
45 अम्बा खेती प्रबिधि guava_cultivation-14973.pdf Click Here
46 Green Manuring booklet green manuring booklet-78030.pdf Click Here
47 कफीको असल कृषि अभ्यासहरु (GAP) GAP Coffee landscape-88046.pdf Click Here
48 खुमल ज्यापु काउलीको जातीय गुण र खेती प्रबिधि HDR Booklet jayapu cauli 2070-62824.pdf Click Here
49 जापानी हलुवाबेदको खेती haluwabed-51505.pdf Click Here
50 स्थानीय स्तरमा माछा सुकाउने प्रबिधि frish dryer technology-22880.pdf Click Here
51 कार्प र स्थानीय माछाको बहुजातीय पालन प्रबिधि Fish Keeping Booklet Final-85228.pdf Click Here
52 माटोको उर्बराशक्ति व्यबस्थापन Dipendra pokhrel(soil managemnt)-29967.pdf Click Here
53 जिरा खेती प्रबिधि Dil bdr bista(jira kheti)-76517.pdf Click Here
54 अकबरे खुर्सानी खेती Dil bd bista (akabare khursani)-91002.pdf Click Here
55 नेपालमा संरक्षण कृषि Conservation_Agrictulture_of_Tikabadhur_Karki-76812.pdf Click Here
56 कफीको कांटछांट र पुनर्यौवनिकरण coffee talim presentation-82120.pdf Click Here
57 च्याउ, मौरी र रेशमका कार्यालयहरु CHAU & mAURI-83750.pdf Click Here
58 किवीफल जानकारी Chandra Man (Kiwi for publication)-53742.pdf Click Here
59 चिनो तथा कागुनोबाट बिस्कुट, केक बनाउने प्रबिधि cake biskuit from chino and kaguno-59446.pdf Click Here
60 ब्रुसेलोसिस रोग Brucellosis Nep-70031.pdf Click Here
61 खाध अनुसन्धान महाशाखा परिचय brouche nepali FRD-41066.pdf Click Here
62 बिषाधि ईजाजतपत्रको मापदण्ड brocure_1475563011-69393.pdf Click Here
63 व्यवसायिक मेवा खेती Booklet of Papaya-49659.pdf Click Here
64 छरुवा धान खेती प्रबिधि booklet DSR (1)-69910.pdf Click Here
65 बर्षैभरी काँक्रो खेती गर्ने प्रविधि booklet cucumber nepali-25142.pdf Click Here
66 कफी वालीमा लाग्ने मुख्य कीराहरु र तिनीहरुको एकिकृत व्यवस्थापन Booklet Coffee Pest. Yubak Dhoj GC-85401.pdf Click Here
67 विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका २०७० BiShadi Bebasthapan Sambandhi Nirdeshka_1475562062-51250.pdf Click Here
68 विषादी bisadika bibid pakshya_1475561966-72658.pdf Click Here
69 Pesticide imported and formulated in Nepal bisadi Tthyanka_1489649891-54050.pdf Click Here
70 मानव शरिरमा बिषादीको असरका लक्षण तथा चिन्हरु bisadi aasar_1475563281-16370.pdf Click Here
71 कुखुराको बर्ड फ्लु रोग bird_flu_disease-42115.pdf Click Here
72 आधुनिक मौरीपालन Bee Keeping Booklet Final-22078.pdf Click Here
73 मौरी गोलाको निरीक्षण Bee Hive Brochure-96437.pdf Click Here
74 अदुवा खेति प्रविधिः basista(JTA Ra Budi AAMA)-69003.pdf Click Here
75 केरा र आँप पकाउने बातावरण मैत्री प्रविधि banana and mango Brocher -84036.pdf Click Here
76 बाली संरक्षण संदेश-२०६८ Bali_Sanrakshan_Sandesh_Vol_17_rev_1474519791-77624.pdf Click Here
77 बाली संरक्षण संदेश- २०७२ Bali Samrachan Sandesh-26_1489480937-34598.pdf Click Here
78 बाली संरक्षण संदेश-२०७१ Bali Samarchan Sandesh-23_1489480788-21445.pdf Click Here
79 बाख्रा पालन Article on goat farming-99894.pdf Click Here
80 विषादी खुद्रा विक्रेता इजाजत पत्रको लागि आवेदन पत्र Application form12345_1490083736-76975.pdf Click Here
81 पशुपंक्षीका मुख्य रोगहरु र तिनको उपचार Animal Disease Broucher-53725.pdf Click Here
82 प्राङ्गारिक तरकारी उत्पादनः नेपालमा उपलब्ध प्राङ्गारिक मल र महत्व Anil and Shova(Organic farming)-49179.pdf Click Here
83 अलैची खेती प्रबिधि Alaichi booklet aicc_Edited-84498.pdf Click Here
84 जीवनाशक विषादी सम्बन्धि ब्यवस्था गर्न वनेको ऐन,२०४८ ain ra niam_1475562784-78189.pdf Click Here
85 Agricultural Calendar 2074 AICC Agricultural Calendar 2074 AICC Compressed-18665.pdf Click Here
86 Banned pesticide pumphlet 6284_File_Banned pesticide pumphlet_1475563450-73272.pdf Click Here
87 अदुवा भण्डारण प्रविधि 8.basista(ginger storage ) page3-73049.pdf Click Here
88 गोलभेडाको निमाटोड व्यबस्थापन:कलमी प्रबिधिबाट बेर्ना उत्पादन 6.nabaraj(Tomato Grafting) 6-50214.pdf Click Here
89 जुम्ली घोडा: एक परिचय र संरक्षणको आबश्यकता 2.horse leaf page 6-60371.pdf Click Here
90 मकैबालीमा संरक्षण 3.makai balisanrchhan 6 page-90052.pdf Click Here
91 आँपको उन्नत खेती प्रविधि 3.Mango Unicode 8 page-75495.pdf Click Here
92 नेपालमा पाईने गाईभैंसीका जातहरु 4.breed of cow n buffalo 7 page-16223.pdf Click Here
93 अन्न भण्डारण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु 4krishi_prabidhi_1443507244-96563.pdf Click Here
94 माछामा आई पर्ने समस्या समाधानहरु machha palan samanne jankari -58419.pdf Click Here
95 National Seed Policy 1999 (2056 BS) National_Seed_Policy_1999-42676.pdf Click Here
96 विभिन्न बालीका सूचित जातहरु-२०७२ Notified Seed varieties from NSB 2072-97654.pdf Click Here
97 बीउ बिजनको नमुना सङ्कलन गर्ने कार्यविधि, २०७३ Seed_Sampling_Techniques_guideline-2073-63416.pdf Click Here
98 Seeds Act, 2045 B.S. (1988 A.D.) Seed_Act_1988-62666.pdf Click Here
99 माछाको आहारा दाना व्यवस्थापन machha aaharaa-55525.pdf Click Here
100 माछामा एरिएटरको प्रकार FISH-65208.pdf Click Here
101 माछाको गर्भाधान तथा बच्चा कोरल्ने तरिका fish new-23842.pdf Click Here
102 माछा पालनमा एरिएसनको सिद्धान्त fish fish-29118.pdf Click Here
103 माछाको प्रजनन प्रविधि FISH FISH FISH-78789.pdf Click Here