• नेपाल सरकार
  • |
  • Goverment of Nepal

       नेपाल सरकार
            कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
            कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्र
    हरिहरभवन, ललितपुर,  नेपाल

किसान कल सेन्टर
टोल फ्री नम्बर
१६६००१९५०००

SAMAYA SANDARVA - About Bees(Mauripaalan) Farming-2073/11/17

Uploaded At :- 3 महिना पहिले

Mauri Palan Maa Samyanukul Byawasthapan

Uploaded At :- 3 महिना पहिले

AAJA KO KRISHI - TV Program - Tomato Farming

Uploaded At :- 3 महिना पहिले

Tunnel maa golbheda Kheti

Uploaded At :- 3 महिना पहिले

Tomato Srijana Kedar

Uploaded At :- 3 महिना पहिले

Copy of 139 Nepal maa pasu quarantine karyakram

Uploaded At :- 3 महिना पहिले

176 Kukhura palan Tatha Bangur Palan Mgmt

Uploaded At :- 3 महिना पहिले

16 Kukhura Palan Beyosaya Ek Janakari 17 15

Uploaded At :- 3 महिना पहिले

127 Pinjada Maa Kukhura Palan

Uploaded At :- 3 महिना पहिले

18 Brolier Khura Palan 10 00 1

Uploaded At :- 3 महिना पहिले

12 Gramin Mahila Ko Lago Kukhura Palan 14 00

Uploaded At :- 3 महिना पहिले

अन्नत जातका बाख्रापलनबाट पाएको खुसी

Uploaded At :- 3 महिना पहिले

158 Hiudyam maa Bakhrako Herchaah

Uploaded At :- 3 महिना पहिले

Nepali Ideas For Nepal Nirman - Microsoft Episode 4

Uploaded At :- 3 महिना पहिले

Dhan Kheti

Uploaded At :- 3 महिना पहिले

37 Dhan Dewas Bisesh

Uploaded At :- 3 महिना पहिले

Hen

Uploaded At :- 3 महिना पहिले

GHaskheti Tatha Charan Bikash

Uploaded At :- 3 महिना पहिले

Bakhara Palan

Uploaded At :- 3 महिना पहिले

Kharayo Palan Garne Tarika

Uploaded At :- 3 महिना पहिले

Battai Palan

Uploaded At :- 3 महिना पहिले

Chinese Carp Prajanan

Uploaded At :- 3 महिना पहिले

Angora Kharayo Palan

Uploaded At :- 3 महिना पहिले

Yak Tatha Chauri Palan

Uploaded At :- 3 महिना पहिले

Brolier Khura Palan

Uploaded At :- 3 महिना पहिले

Gramin Mahila Ko Lago Kukhura Palan

Uploaded At :- 3 महिना पहिले

Pasu Ko Lagi Posilo Aahar Hariyo Ghas

Uploaded At :- 3 महिना पहिले

सफलता को कथा गाईपालन मेरो जीवन

Uploaded At :- 3 महिना पहिले

R P 1 Final

Uploaded At :- 3 महिना पहिले

पशुरोग अन्वेसन

Uploaded At :- 3 महिना पहिले

कृतिम गर्वाधान

Uploaded At :- 3 महिना पहिले

पशु पालन ब्यबस्थापनमा पशु बिकास फर्म पोखरा

Uploaded At :- 3 महिना पहिले

पशु विकास फर्म पोखरा

Uploaded At :- 3 महिना पहिले

उन्नत गाइ पालन

Uploaded At :- 3 महिना पहिले

Tumeric A sucess story

Uploaded At :- 3 महिना पहिले

Tumeric and Ginger Farming

Uploaded At :- 3 महिना पहिले

Pepper Growing Tips

Uploaded At :- 3 महिना पहिले

Advice on coriander farming

Uploaded At :- 3 महिना पहिले

Grow Cilantro

Uploaded At :- 3 महिना पहिले

सुपारी खेती

Uploaded At :- 3 महिना पहिले

Ukhu Kheti Tatha Yesko Utpadan

Uploaded At :- 3 महिना पहिले

72 Nepalma Ukhu Kheti tatha Yesko Utpadan

Uploaded At :- 3 महिना पहिले

GHaskheti Tatha Charaan Bikash

Uploaded At :- 3 महिना पहिले

Saflata Ko Katha Dewakar Paudyal

Uploaded At :- 3 महिना पहिले

60 Khadya Padarthama Misawat Jachne

Uploaded At :- 3 महिना पहिले

GHaskheti Tatha Charaan Bikash Saflata Ko Katha Dewakar Paudyal 60 Khadya Padarthama Misawat Jachne 62 Narayani Bahumukhi Krishi Farm

Uploaded At :- 3 महिना पहिले

Bhaktapur Jellako Krishi Gatibdhi

Uploaded At :- 3 महिना पहिले

63 Shivasakti Krisak Samuha

Uploaded At :- 3 महिना पहिले

Krishi Chetrama Nawalparasi 1

Uploaded At :- 3 महिना पहिले

पिंजडामा कुखुरा पालन

Uploaded At :- 3 महिना पहिले

11 Falful Nursary

Uploaded At :- 3 महिना पहिले

बाली संरक्षणका प्रयासहरु - भाग २

Uploaded At :- 3 महिना पहिले

बाली संरक्षणका प्रयासहरु - भाग १

Uploaded At :- 3 महिना पहिले

प्रांगारिक खेती पद्दती

Uploaded At :- 3 महिना पहिले

तरकारी खेतीमा भक्तपुर जिल्ला

Uploaded At :- 3 महिना पहिले

रुपन्देही कृषि विकासका केहि झलक

Uploaded At :- 3 महिना पहिले

यी पौरखिहरु

Uploaded At :- 3 महिना पहिले

ललितपुर जिल्लामा कृषि विकाशका केहि झलकहरु

Uploaded At :- 3 महिना पहिले

सफलताको कथा RC jalari

Uploaded At :- 3 महिना पहिले

Rice cultivation

Uploaded At :- 3 महिना पहिले

Dhaan Kheti Garne Tarikaaaaaa

Uploaded At :- 3 महिना पहिले

Dhaan Kheti

Uploaded At :- 3 महिना पहिले

gahu kheti garne tarikaa

Uploaded At :- 3 महिना पहिले

केन्द्र प्रमुख

 निरु दाहाल पाण्डे प्रमुख (रा.प.प्र.प्रा)
थप जानकारी

सूचना अधिकारी

डा. राजु घिमिरे ब.कृ.प्र.अ.
थप जानकारी

सहायक सुचना अधिकारी

श्याम सिंह खड्का (प‍.वि.अ.)
थप जानकारीकृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्र

गहुँ

View Pdf View More