क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1. सुन्तलाजात फलफूल खेतीमा फल कुहाउने झिगा चाईनिज सिट्रस फ्लाई (ब्याक्ट्रोसेरा मिनाक्स) अन्य प्रकाशन २०२१-०७-०५ डाउनलोड
2. परमाणु प्रविधिको विकास र कृषि क्षेत्रमा प्रयोग अन्य प्रकाशन २०२१-०६-३० डाउनलोड
3. पशुहरुमा लाग्ने थुनेलो रोगबारे जानकारी अन्य प्रकाशन २०२१-०६-३० डाउनलोड
4. PEPINO MELON CULTIVATION PRACTICE अन्य प्रकाशन २०२१-०६-३० डाउनलोड
5. गुणस्तरीय मासुको उपभोगः किन र कसरी अन्य प्रकाशन २०२१-०६-३० डाउनलोड
6. लम्पी स्किन रोग अन्य प्रकाशन २०२१-०६-३० डाउनलोड
7. High Density Apple Production in Nepal अन्य प्रकाशन २०२१-०६-३० डाउनलोड
8. अमेरिकन फौजी कीरा र त्यसको व्यवस्थापन अन्य प्रकाशन २०२१-०६-३० डाउनलोड
9. बोर्डो मिश्रण पेस्ट, पेन्ट बनाउने विधि अन्य प्रकाशन २०२१-०६-३० डाउनलोड
10. शहरी कृषि अन्य प्रकाशन २०२१-०६-२० डाउनलोड
11. कागती खेती अन्य प्रकाशन २०२१-०६-२० डाउनलोड
12. Training Manual: AI in Goats अन्य प्रकाशन २०२०-०७-०५ डाउनलोड
13. गोलभेंडामा थोपा सिंचाई-भागिरथ यादव अन्य प्रकाशन डाउनलोड

गुगल नक्सा