क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1. अकबरे खुर्सानीको विविधता, जातिय सुधार तथा खेती प्रविधि अन्य प्रकाशन २०२२-११-२८ डाउनलोड
2. नेपालमा निर्यातयोग्य कृषि बस्तुको वास्तविकता र सम्भावना अन्य प्रकाशन २०२२-०७-१८ डाउनलोड
3. राईघाँस अन्य प्रकाशन २०२२-०७-१८ डाउनलोड
4. आधुनिक बाख्रापालन प्रविधि अन्य प्रकाशन २०२२-०७-१८ डाउनलोड
5. नयाँ उत्पति हुने पशुपन्छी रोगहरु र जनस्वास्थ्यमा चुनौती अन्य प्रकाशन २०२२-०७-१८ डाउनलोड
6. सुन्तलाजात फलफुलको ग्रिनिङ्ग रोग पहिचान र व्यवस्थापन अन्य प्रकाशन २०२२-०७-१८ डाउनलोड
7. रानी मौरी उत्पादन प्रविधि अन्य प्रकाशन २०२२-०७-१८ डाउनलोड
8. अलैची प्रशोधन गर्ने प्रविधि अन्य प्रकाशन २०२२-०७-१८ डाउनलोड
9. पि.पि.आर रोग उन्मुलन अभियान २०८७ अन्य प्रकाशन २०२२-०७-१८ डाउनलोड
10. सुन्तलाजात फलफूल खेतीमा फल कुहाउने झिगा चाईनिज सिट्रस फ्लाई (ब्याक्ट्रोसेरा मिनाक्स) अन्य प्रकाशन २०२१-०७-०५ डाउनलोड
11. परमाणु प्रविधिको विकास र कृषि क्षेत्रमा प्रयोग अन्य प्रकाशन २०२१-०६-३० डाउनलोड
12. पशुहरुमा लाग्ने थुनेलो रोगबारे जानकारी अन्य प्रकाशन २०२१-०६-३० डाउनलोड
13. PEPINO MELON CULTIVATION PRACTICE अन्य प्रकाशन २०२१-०६-३० डाउनलोड
14. गुणस्तरीय मासुको उपभोगः किन र कसरी अन्य प्रकाशन २०२१-०६-३० डाउनलोड
15. लम्पी स्किन रोग अन्य प्रकाशन २०२१-०६-३० डाउनलोड
16. High Density Apple Production in Nepal अन्य प्रकाशन २०२१-०६-३० डाउनलोड
17. अमेरिकन फौजी कीरा र त्यसको व्यवस्थापन अन्य प्रकाशन २०२१-०६-३० डाउनलोड
18. बोर्डो मिश्रण पेस्ट, पेन्ट बनाउने विधि अन्य प्रकाशन २०२१-०६-३० डाउनलोड
19. शहरी कृषि अन्य प्रकाशन २०२१-०६-२० डाउनलोड
20. कागती खेती अन्य प्रकाशन २०२१-०६-२० डाउनलोड
21. Training Manual: AI in Goats अन्य प्रकाशन २०२०-०७-०५ डाउनलोड
22. गोलभेंडामा थोपा सिंचाई-भागिरथ यादव अन्य प्रकाशन डाउनलोड

गुगल नक्सा