• अधिकृतस्तर सेवा प्रवेश तालिम २०७९

  अधिकृतस्तर सेवा प्रवेश तालिम २०७९

 • अधिकृतस्तर सेवा प्रवेश तालिम २०७९

  अधिकृतस्तर सेवा प्रवेश तालिम २०७९

 • आधारभूत सेवाकालिन तालिम २०७८ (राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी)

  आधारभूत सेवाकालिन तालिम २०७८ (राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी)

 • Upper Mustang (Heaven of Nepal)

  Upper Mustang (Heaven of Nepal)

 • दशै‌ंका लागि लेकबाट बेशी झर्दै गरेका च्याङ्गाका बथानहरु

  दशै‌ंका लागि लेकबाट बेशी झर्दै गरेका च्याङ्गाका बथानहरु

 • सहायक स्तर कर्मचारी दक्षता अभिवृद्धि तालिम

  सहायक स्तर कर्मचारी दक्षता अभिवृद्धि तालिम

 • नवीन कृषि प्रविधिमा अन्तर्गत मुस्ताङ जिल्लाको मार्फामा रहेको शितोष्ण बागवानी विकास केन्द्रमा छलफल क्रममा

  नवीन कृषि प्रविधिमा अन्तर्गत मुस्ताङ जिल्लाको मार्फामा रहेको शितोष्ण बागवानी विकास केन्द्रमा छलफल क्रममा

Mr. Ishwori Pd. Pandey

Mr. Ishwori Pd. Pandey


Chief
View Profile
Mr. Ishwori Pd. Pandey

Mr. Ishwori Pd. Pandey


Chief
View Profile

   Publications

Title Download
Agricultural Quarterly, 2079 (July-August) issue 1
Agricultural Biodiversity (Specialty), 2079 (October-December) issue 2
कृषि त्रैमासिक, २०७९ (बैशाख-असार)
कृषि त्रैमासिक, २०७८ (माघ-चैत्र)
कृषि त्रैमासिक, २०७८ (कार्तिक-पुष)
View More
Title Download
AGRICUTURE AND LIVESTOCK DIARY 2080
Agriculture and Livestock Diary 2079 update
Agriculture Diary 2078
कृषि डायरी २०७७ (परिमार्जित)
कृषि डायरी २०७६
View More
Title Download
EOI Sumbission Guideline_FarmersPortal
TOR Document_Farmers Portal
कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रको बार्षिक कार्यक्रम सन्चालन कार्यविधि, २०७८
Guidelines to Authors: Manuscript Preparation and Submission
कार्यविधि २०७५
View More
Title Download
अकबरे खुर्सानीको विविधता, जातिय सुधार तथा खेती प्रविधि
नेपालमा निर्यातयोग्य कृषि बस्तुको वास्तविकता र सम्भावना
राईघाँस
आधुनिक बाख्रापालन प्रविधि
नयाँ उत्पति हुने पशुपन्छी रोगहरु र जनस्वास्थ्यमा चुनौती
View More
Title Download
E-copy Barsik pratibedan-2074_75
View More

   Other Downloads

Title Download
मकै बाली सम्बन्धि
बाख्रा भेडा पालन र घाँस खेति
फलफूल सम्बन्धी
पशुपालन सम्बन्धि
धान बाली सम्बन्धि
दलहन बाली सम्बन्धि
तेलहन बाली
View More
Title Download
वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम २०७७/७८
वार्षिक विकास कायर्क्रम 2075/76
View More

   Youtube Gallery View All

स्वायन फिवर सुुगुुर बंगुरमा कसरी लाग्छ ? लाग्न नदिन के गर्ने

   प्रकाशन

We Are Here

Website Visited:web counter