• आधारभूत सेवाकालीन तालिम (रा.प.द्वि.प्रा.) मा सहभागीहरु

  आधारभूत सेवाकालीन तालिम (रा.प.द्वि.प्रा.) मा सहभागीहरु

 • कृषकका समस्या पहिचान तथा समाधानका प्रयासहरु विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम (करैयामाई गा.पा. ५, बारा)

  कृषकका समस्या पहिचान तथा समाधानका प्रयासहरु विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम (करैयामाई गा.पा. ५, बारा)

 • अर्गानिक खेती व्यवस्थापन विषयक अधिकृतस्तर तालिम

  अर्गानिक खेती व्यवस्थापन विषयक अधिकृतस्तर तालिम

 • टेलिभिजन कृषि कार्यक्रम सम्पादनको क्रममा

  टेलिभिजन कृषि कार्यक्रम सम्पादनको क्रममा

 • रेडियो कृषि कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण सम्बन्धमा रेडियो नेपालसँग छलफलको क्रममा

  रेडियो कृषि कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण सम्बन्धमा रेडियो नेपालसँग छलफलको क्रममा

 • अधिकृतस्तर व्यवसायिक मत्स्यपालन (ट्राउट) तालिम 2077

  अधिकृतस्तर व्यवसायिक मत्स्यपालन (ट्राउट) तालिम 2077

Mr. Ishwori Pd. Pandey

Mr. Ishwori Pd. Pandey


Act. Chief
View Profile
Mr. Ishwori Pd. Pandey

Mr. Ishwori Pd. Pandey


Act. Chief
View Profile

   Information Officer

Saroj Kanta Adhikari

Infromation Officer
9841728004

View Details

   Publications

Title Download
Krishi Chaumasik 2077, (Mangshir-Falgun)
Krishi Chaumasik 2077, (Sharwan-Kartik)
Agriculture Special Issue, Chaitra - Asar, 2077
Magazine Mangsir- Falgun 2076
Farm Mechanization
View More
Title Download
कृषि डायरी २०७७ (परिमार्जित)
कृषि डायरी २०७६
कृषि डायरी २०७५
View More
Title Download
Guidelines to Authors: Manuscript Preparation and Submission
कार्यविधि २०७५
View More
Title Download
Training Manual: AI in Goats
गोलभेंडामा थोपा सिंचाई-भागिरथ यादव
View More
Title Download
E-copy Barsik pratibedan-2074_75
View More

   Other Downloads

Title Download
मकै बाली सम्बन्धि
बाख्रा भेडा पालन र घाँस खेति
फलफूल सम्बन्धी
पशुपालन सम्बन्धि
धान बाली सम्बन्धि
दलहन बाली सम्बन्धि
तेलहन बाली
View More
Title Download
वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम २०७७/७८
वार्षिक विकास कायर्क्रम 2075/76
View More

   Image Gallery View All

   Youtube Gallery View All

जागिरबाट सेवा निवृत्त भएपछि गरेको उदाहरणीय वागवानीफार्म

We Are Here

Site Visited :