नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्र

हरिहरभवन, ललितपुर

नेपाल सरकार

कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्र

हरिहरभवन, ललितपुर

दरभाउपत्र रद्द भएको आशयको सूचना

प्रकाशित मिति : 2024-03-22

दरभाउपत्र रद्द भएको आशयको सूचना