नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्र

हरिहरभवन, ललितपुर

नेपाल सरकार

कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्र

हरिहरभवन, ललितपुर

तालिमहल मर्मत तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान

प्रकाशित मिति : 2023-12-14

तालिमहल मर्मत तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान