नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्र

हरिहरभवन, ललितपुर

नेपाल सरकार

कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्र

हरिहरभवन, ललितपुर

रा.प.अनंकित द्वितीय कर्मचारीको लागि सेवाकालीन तालिममा मनोनयन सम्बन्धि सूचना

प्रकाशित मिति : 2023-11-01