नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्र

हरिहरभवन, ललितपुर

नेपाल सरकार

कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्र

हरिहरभवन, ललितपुर

क्र.सं. शिर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
1 Microgrant Operating Guideline 2020-02-29
2 Grant Operating Guideline 2020-02-29
3 Full Project Proposal Format 2020-02-29
4 PCN Format 2020-02-29
5 Field Verification Guideline 2020-02-29
6 Field Verification Guideline 2020-02-29