नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्र

हरिहरभवन, ललितपुर

नेपाल सरकार

कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्र

हरिहरभवन, ललितपुर

क्र.सं. शिर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
1 Annual Progress Report 2018.19 2020-02-29
2 Annual Progress Report 2017.18 2020-02-29
3 Annual Progress Report 2016.17 2020-02-29
4 Annual Progress Report 2015.16 2020-02-29