आधारभूत सेवाकालिन तालिमको लागि स्वीकृत मनोनयन सूचि

प्रकाशित मिति: २०२१-०३-१३

मनोनित मुख्य उम्मेदवारहरुको सूचि सहित

डाउनलोड

गुगल नक्सा