किसान कल सेन्टर सुचना

प्रकाशित मिति: २०१९-०९-१९

कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्र हरिहरभवनललितपुर वाट संचालित किसान कल सेन्टरको पैसा नलाग्ने टोल फ्रि नम्बर: १६६००१९५००० मा फोन गरी निम्न तालिका अनुसारका विषयमा आफ्ना जिज्ञासाहरु राख्नु हुन संवन्धीत सवैको जानकारीका लागि अनुरोध छ ।

 

बार

विषय

समय

आइतबार

खाद्यान्नवाली, मौरी, रेशम, च्याउ, बाली संरक्षण सम्बन्धि

दिउँसो ११ बजे देखि ४ बजे सम्म

मंगलबार

तरकारी, फलफुल सम्बन्धि, माटो र बजार सम्बन्धि

दिउँसो ११ बजे देखि ४ बजे सम्म

बिहीबार

माछा, पशुपालन, पन्छीपालन, उत्पादन प्रविधि, घांस, चरन व्यवस्थापन

दिउँसो ११ बजे देखि ४ बजे सम्म

नोटः अन्य बारहरुमा पनि सम्पर्क राखी आफ्ना जिज्ञासाहरु टिपाउन सक्नुहुनेछ ।

गुगल नक्सा