क्र.सं. शीर्षक प्रकाशित मिति
१. नेपालको राष्ट्रिय गान २०१९/०८/२८ भिडियो हेर्ने
२. पशुपालक किसानका समस्याकाे विज्ञ मार्फत सम्बाेधन २०२०/०९/२७ भिडियो हेर्ने
३. प्लास्टिक घर सम्बन्धी जानकारी (Information of Plastic House VCDC, Khumaltar) २०२०/०९/२७ भिडियो हेर्ने

गुगल नक्सा

फेसबुक

Agriculture Information & Training's Center