नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्र

हरिहरभवन, ललितपुर

नेपाल सरकार

कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्र

हरिहरभवन, ललितपुर

क्र.सं. शिर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
1 Agriculture Development Journal (Volume 16) 2022-08-09
2 Agriculture Development Journal (Volume 15) 2021-09-23
3 Agriculture Development Journal (Volume 11) 2015-07-06