सम्पर्क विवरण

कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्र
हरिहरभवन, ललितपुर, नेपाल

फोन : ०१-५५२२२४८, ५५२५६१७
फ्याक्स : ०१-५५२२२५८
इमेल : info@aitc.gov.np
वेबसाईट : www.aitc.gov.np

प्रतिकृया

गुगल नक्सा