सम्पर्क विवरण

कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्र
हरिहरभवन, ललितपुर, नेपाल

प्रमुखः 01-5555127

प्रशासन शाखाः 01-5422258, 5425617, 5522248, 5010141
इमेल : info@aitc.gov.np
वेबसाईट : www.aitc.gov.np

प्रतिकृया

गुगल नक्सा