• अधिकृतस्तर सेवा प्रवेश तालिम २०७९

  अधिकृतस्तर सेवा प्रवेश तालिम २०७९

 • अधिकृतस्तर सेवा प्रवेश तालिम २०७९

  अधिकृतस्तर सेवा प्रवेश तालिम २०७९

 • आधारभूत सेवाकालिन तालिम २०७८ (राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी)

  आधारभूत सेवाकालिन तालिम २०७८ (राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी)

 • Upper Mustang (Heaven of Nepal)

  Upper Mustang (Heaven of Nepal)

 • दशै‌ंका लागि लेकबाट बेशी झर्दै गरेका च्याङ्गाका बथानहरु

  दशै‌ंका लागि लेकबाट बेशी झर्दै गरेका च्याङ्गाका बथानहरु

 • सहायक स्तर कर्मचारी दक्षता अभिवृद्धि तालिम

  सहायक स्तर कर्मचारी दक्षता अभिवृद्धि तालिम

 • नवीन कृषि प्रविधिमा अन्तर्गत मुस्ताङ जिल्लाको मार्फामा रहेको शितोष्ण बागवानी विकास केन्द्रमा छलफल क्रममा

  नवीन कृषि प्रविधिमा अन्तर्गत मुस्ताङ जिल्लाको मार्फामा रहेको शितोष्ण बागवानी विकास केन्द्रमा छलफल क्रममा

श्री ईश्वरी प्रसाद पाण्डे

श्री ईश्वरी प्रसाद पाण्डे


प्रमुख (९८५१३१०६१६)
विस्तृत विवरण
EOI Sumbission Guideline_FarmersPortal

प्रकाशित मिति: 2022-03-29


TOR Document_Farmers Portal

प्रकाशित मिति: 2022-03-24


थप हेर्नुहोस्

   प्रकाशन

शीर्षक डाउनलोड
कृषि त्रैमासिक, २०७९ (साउन-असोज) अंक १
कृषि जैविक विविधता (विशेषाङ्क), २०७९ (कार्तिक-पुष) अंक २
कृषि त्रैमासिक, २०७९ (बैशाख-असार)
कृषि त्रैमासिक, २०७८ (माघ-चैत्र)
कृषि त्रैमासिक, २०७८ (कार्तिक-पुष)
थप हेर्नुहोस्
शीर्षक डाउनलोड
कृषि तथा पशुपन्छी डायरी २०८०
कृषि तथा पशुपन्छी डायरी २०७९ अद्यावधिक
कृषि डायरी २०७८
कृषि डायरी २०७७ (परिमार्जित)
कृषि डायरी २०७६
थप हेर्नुहोस्
शीर्षक डाउनलोड
EOI Sumbission Guideline_FarmersPortal
TOR Document_Farmers Portal
कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रको बार्षिक कार्यक्रम सन्चालन कार्यविधि, २०७८
Guidelines to Authors: Manuscript Preparation and Submission
कार्यविधि २०७५
थप हेर्नुहोस्
शीर्षक डाउनलोड
अकबरे खुर्सानीको विविधता, जातिय सुधार तथा खेती प्रविधि
नेपालमा निर्यातयोग्य कृषि बस्तुको वास्तविकता र सम्भावना
राईघाँस
आधुनिक बाख्रापालन प्रविधि
नयाँ उत्पति हुने पशुपन्छी रोगहरु र जनस्वास्थ्यमा चुनौती
थप हेर्नुहोस्
शीर्षक डाउनलोड
E-copy Barsik pratibedan-2074_75
थप हेर्नुहोस्

   अन्य डाउनलोड्स

शीर्षक डाउनलोड
मकै बाली सम्बन्धि
बाख्रा भेडा पालन र घाँस खेति
फलफूल सम्बन्धी
पशुपालन सम्बन्धि
धान बाली सम्बन्धि
दलहन बाली सम्बन्धि
तेलहन बाली
थप हेर्नुहोस्
शीर्षक डाउनलोड
वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम २०७७/७८
वार्षिक विकास कायर्क्रम 2075/76
थप हेर्नुहोस्

   फोटो ग्यालरी थप हेर्नुहोस्

   यूटुब ग्यालरी थप हेर्नुहोस्

स्वायन फिवर सुुगुुर बंगुरमा कसरी लाग्छ ? लाग्न नदिन के गर्ने

   मुख्य प्रकाशनहरु

गुगल नक्सा

वेबसाइट हेरिएकोweb counter